MILLTEH D.O.O.

INFO

Dolnja cesta 35, 51218, Čavle (Rijeka)

Republika Hrvatska, Europa

Kontaktirajte nas

Visoka preciznost, kvaliteta i brzina obrade

Centrala

Dolnja cesta 35
HR51218 Čavle, Rijeka, Hrvatska
9F3R+4C Čavle, Hrvatska

LOKACIJA

PROIZVODNI POGON

Lujzijana 3
HR51218 Čavle, Rijeka, Hrvatska
9F8R+7C Čavle, Hrvatska

LOKACIJA

Centrala

Dolnja cesta 35
HR51218 Čavle, Rijeka, Hrvatska
9F3R+4C Čavle, Hrvatska

PROIZVODNI POGON

Lujzijana 3
HR51218 Čavle, Rijeka, Hrvatska
9F8R+7C Čavle, Hrvatska

LOKACIJA

Centrala

Dolnja cesta 35
HR51218 Čavle, Rijeka, Hrvatska
9F3R+4C Čavle, Hrvatska

PROIZVODNI POGON

Lujzijana 3
HR51218 Čavle, Rijeka, Hrvatska
9F8R+7C Čavle, Hrvatska